Digitale competenties zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Miljoenen mensen in heel Europa en de rest van de wereld vertrouwen tegenwoordig op hun digitale vaardigheden voor onderwijs en werk.

DigComp is een cruciaal hulpmiddel voor het begrijpen van digitale competentie. Het helpt opleiding, certificering en de behoeften van de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Het verhoogt de mobiliteit, opent onderwijskansen en helpt individuen met digitale vaardigheden.

ICDL is een voorbeeldige implementatie van DigComp.

ICDL kan worden gebruikt als een betrouwbare en betrouwbare maatstaf voor digitale vaardigheden die volledig compatibel is met DigComp.

ICDL en DigComp

Wij zijn al een aantal jaren betrokken bij DigComp. Door betrokkenheid bij de ontwikkeling van DigComp hebben we inzichten bijgedragen vanuit onze ervaring met het certificeren van digitale vaardigheden. We bieden DigComp een perspectief op inzetbaarheid en werkgerelateerde vaardigheden en hebben een aantal van onze programma’s ontwikkeld in overeenstemming met de competenties die in DigComp worden genoemd.


ICDL toewijzen aan DigComp

We brachten ICDL in kaart met DigComp door de leerresultaten van elke ICDL-module te vergelijken met de competentiebeschrijvingen voor elk competentieniveau. ICDL-modules kunnen worden opgesplitst in specifieke leerresultaten die de vaardigheid of kennis beschrijven die van een kandidaat wordt verwacht als hij de module met succes voltooit. Door deze leerresultaten toe te wijzen aan de competentieniveaus in DigComp, kunnen we zien hoe verschillende ICDL-modules worden toegewezen aan de competenties. We kunnen ook zien op welk niveau, of welke niveaus, van de competentie ze betrekking hebben. U kunt een vereenvoudigde toewijzing van modules aan competentiegebieden zien in onze afbeelding. Een veel gedetailleerdere kaart is op aanvraag verkrijgbaar.

Wat is DigComp?

DigComp is een digitaal competentiekader gecreëerd door de Europese Commissie. Het is bedoeld om de ontwikkeling en het begrip van digitale competentie in Europa te helpen.

DigComp stelt een reeks digitale competenties voor alle burgers voor. Individuele competenties (21 in totaal) zijn gegroepeerd in vijf competentiegebieden: informatie, communicatie, contentcreatie, veiligheid en probleemoplossing. Voor elk van de competenties zijn acht vaardigheidsniveaus gedefinieerd, variërend van basis tot zeer gespecialiseerd.


DigComp-gebied

ICDL-modules toegewezen aan gebied


Onafhankelijke verwijzingen van ICDL naar DigComp

De hoge mate waarin ICDL het DigComp-framework dekt, is onafhankelijk gevalideerd. Een studie uit 2018, uitgevoerd door het UNESCO Instituut voor Statistiek, gaf aan dat ICDL DigComp uitgebreider bestreek dan 8 andere internationale kaders of schema’s voor digitale geletterdheid.

UNESCO

UNICEF publiceerde een paper over digitale geletterdheid voor kinderen waarin werd betoogd dat de VN-organisatie het DigComp-raamwerk zou moeten gebruiken om haar eigen digitale geletterdheidsstrategie voor kinderen te ontwikkelen. De paper merkte ook op dat ICDL in 31 landen is gebruikt als competentiekader, en benadrukt dat zowel het DigComp-kader als het Digital Kids Asia-Pacific-kader compatibel zijn met ICDL.

UNICEF

De ervaring van ECDL Poland met het gebruik van ICDL om DigComp-competenties te dekken in een project voor de ontwikkeling van praktische vaardigheden is benadrukt in de publicatie “DigComp in Action” van het JRC.

JRC DigComp in Action

We hebben deze handleiding voor ICDL en DigComp ook in PDF-vorm (in het Engels) gepubliceerd.

Contact us

Contact us

Consent

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER